ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
แจ้งชำระเงิน
dot
dot
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สีดำ
ผ้าไหม
ผ้าฝ้าย
ผ้าไหมเกษตร
ชุดสำเรํจรูป สุภาพสตรี
ชุดสำเร็จรูป สุภาพบุรุษ
กระเป๋าผ้าไหม
กระเป๋าถือออกงาน
ผ้าคลุมไหล่
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot


Line pakpipa
ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
ภัคพิภาปักคอม นครนายก ปักเสื้อ


ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบาย

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ภัคพิภาไหมไทย

ภัคพิภาไหมไทย ได้จัดทำเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของเรา ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับผู้ใช้บริการ โดยท่านที่ประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก 

   1.1 เราขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางเราได้

   1.2 ผู้ใช้บริการที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ และความสะดวกของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ 

   1.3 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษา username / password / หมายเลขสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ โดยท่านตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ username / password / หมายเลขสมาชิกของท่าน

   1.4 เราจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 

      • เราได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยข้อมูล

      • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

   1.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราพบว่า

      • ผู้ใช้บริการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ หรือใช้ username กระทำการไม่เหมาะสม

      • ผู้ใช้บริการเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

 

2. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา / เครื่องหมายการค้า

   2.1 รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com รวมทั้ง codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือทั้งหมด

   2.2 เนื้อหาในเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลต่างๆ อาทิ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอ เพลง โลโก้ สัญลักษณ์ และอื่นๆ (เว้นแต่จะระบุแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น) ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ หรือผู้จัดทำข้อมูล ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

 

3. เนื้อหา

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เพลง คลิปวีดิโอ โลโก้ และอื่นๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการที่เนื้อหาเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือรูปภาพไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ร้านภัคพิภาไหมไทย ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ จากเราโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการติดต่อกับเรา มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ pakpipathaisilk@gmail.com

 

การรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้

      • ชื่อ นามสกุล

      • ที่อยู่ปัจจุบัน

      • E-mail / เบอร์โทรศัพท์มือถือ

      • ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เพื่อการปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่ออัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน รวมถึงการให้บริการ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เรา เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และจะปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ 

 

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือแจ้งมาที่ pakpipathaisilk@gmail.com

การแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวโปรดทราบว่า เราจะรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ภัคพิภาไหมไทย รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภัคพิภาไหมไทย จะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ 

   1. เราได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล 

   2. หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 

   3. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พัฒนาระบบและดูแลรักษาเว็บไซต์ 

เมื่อใดก็ตามที่เรา ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการในนามภัคพิภาไหมไทยนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เราจะขออนุญาตจากท่านก่อน

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ภัคพิภาไหมไทย จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ 

ข้อควรระวัง 

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ เซิฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา (เบราเซอร์) ของท่าน โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

   • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน

   • ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง

   • เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

   • เว็บไซต์ในภัคพิภาไหมไทย ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

   • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์       

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา 

 

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

1.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

2.การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทางเว็บไซต์  www.pakpipathaisilk.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังเว็บไซต์  www.pakpipathaisilk.com  ได้ 3 ช่องทางคือ

 

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

ร้านภัคพิภาไหมไทย

เลขที่ 150/2  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000

 

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address : pakpipathaisilk@gmail.com

 

ช่องทางที่ 3  ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.pakpipathaisilk.com  

โดยท่านสามารถคลิ๊กที่แถบ ติดต่อเรา" โดยแจ้งหัวข้อว่า เรื่องร้องเรียนพร้อมอธิบายรายละเอียด ในช่องรายละเอียด

 

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท โดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร02-547-5959-61โทรสาร02-547-5973

E-Mail:  e-commerce@dbd.go.th

 







Copyright © 2013 All Rights Reserved.